องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lipang01trang@gmail.com