ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180

โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lipang01trang@gmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ลิพัง