ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินแบบ ผ้าไทย ผ้าถิ่น

กิจกรรมเดินแบบ ผ้าไทย ผ้าถิ่น

808

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มอบหมายให้ นายฉลอง วงศ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะ เหลียน จังหวัดตรัง

นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มอบหมายให้ นายฉลอง วงศ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะ เหลียน จังหวัดตรัง

1003

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1006

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

1276

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรม VRF รวมใจสื่อใจสัมพันธ์ บริจาคให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ (มันนิ)

ร่วมกิจกรรม VRF รวมใจสื่อใจสัมพันธ์ บริจาคให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ (มันนิ)

660

28 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด  ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

1270

10 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

1149

15 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

848

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง บูรณาการโครงการร่วมกับโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลิพังสัญจร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมี นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมตำบลลิพัง ร่วมพิจารณา (1) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (2) การจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (3) พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง บูรณาการโครงการร่วมกับโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลิพังสัญจร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมี นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมตำบลลิพัง ร่วมพิจารณา (1) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (2) การจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (3) พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565

875

25 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน (เขาโต๊ะร่วง)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน (เขาโต๊ะร่วง)

874

22 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

879

21 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและประชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและประชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

916

7 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

340

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

339

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

336

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
1

1

335

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
1

1

339

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

966

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิบัติงานในชุมชนตำบลลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ปฏิบัติงานในชุมชนตำบลลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

335

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายเอกชัย  สุนทร  นายอำเภอปะเหลียน  ประธานเปิดประชุมสภา อบต.ลิพัง ครั้งแรก

นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน ประธานเปิดประชุมสภา อบต.ลิพัง ครั้งแรก

659

27 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...