ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
1007
28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

และพนักงานส่วนตำบล ร่วมในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง