ภาพกิจกรรม
นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มอบหมายให้ นายฉลอง วงศ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะ เหลียน จังหวัดตรัง
1004
12 สิงหาคม 2566

นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มอบหมายให้

นายฉลอง วงศ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะ เหลียน จังหวัดตรัง