*หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (แบับที่ 4) พ.ศ.2566
10 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (แบับที่ 4) พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
6 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลา ที่ระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้
31 สิงหาคม 2566

0


แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลา ที่ระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
12 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งครูฯ
8 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งครูฯ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเค้มพนักงานครูฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเค้มพนักงานครูฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีพิเศษฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีพิเศษฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างฯ
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
15 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
8 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ