*รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรฯ
15 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการฝึกอบรม
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการฝึกอบรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
5 เมษายน 2564

0


ขอรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับผู้ได้รับผลการประเมินดีเด่น
20 ตุลาคม 2563

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับผู้ได้รับผลการประเมินดีเด่น

 

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) สำหรับผู้ได้รับผลการประเมินดีเด่น
8 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
7 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ