*รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง รอบ 12 เดือน
20 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ