ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
31 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
31 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ