รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 ตุลาคม 2563

0


เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ