ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
28 เมษายน 2564

0


 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 

ม.2 ต.ลิพัง  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  92180

โทร/โทรสาร  075204435

E-mail : lipung01@gmail.com

เว็บไซต์ : WWW.lipung.go.th