*แผนพัสดุประจำปี
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2564

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ตุลาคม 2562

198


แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 มิถุนายน 2562

235


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
24 มิถุนายน 2562

233


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 พฤศจิกายน 2561

261


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ