แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติป้องกันการทุจริต 66-70
10 กุมภาพันธ์ 2566

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติป้องกันการทุจริต 66-70 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gilf Policy)
10 กุมภาพันธ์ 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gilf Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ 2562)
4 พฤศจิกายน 2562

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ 2562) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
26 มิถุนายน 2562

271


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารแนบ
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเสียภายใน
25 มิถุนายน 2562

287


การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเสียภายใน

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ลิพัง ประจำปี (พ.ศ.2561 - 2564)
2 มกราคม 2562

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ลิพัง ประจำปี (พ.ศ.2561 - 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศง 2561 -2564) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
22 พฤศจิกายน 2561

260


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศง 2561 -2564) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561
1 ตุลาคม 2561

249


การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ