*นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 กุมภาพันธ์ 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 เมษายน 2565

168


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 เมษายน 2565

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 กุมภาพันธ์ 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19 เมษายน 2564

173


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
5 มิถุนายน 2563

254


ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 มกราคม 2563

237


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาวิชาชีพข้าราชการ
25 มิถุนายน 2562

301


การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาวิชาชีพข้าราชการ

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561
24 มิถุนายน 2562

269


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ