*ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
21 มีนาคม 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประจำเดือน
1 เมษายน 2565

150


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประจำเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2564)
18 มีนาคม 2565

174


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564)
18 มีนาคม 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม 2564)
18 มีนาคม 2565

153


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565)
18 มีนาคม 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
18 มีนาคม 2565

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมีนาคม 2565)
18 มีนาคม 2565

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 2563)
22 เมษายน 2564

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนพฤษภาคม 2563)
29 พฤษภาคม 2563

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนพฤษภาคม 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563)
30 เมษายน 2563

228


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนมีนาคม 2563)
30 มีนาคม 2563

201


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนมีนาคม 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
28 กุมภาพันธ์ 2563

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนมกราคม 2563)
30 มกราคม 2563

217


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนมกราคม 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ