*กิจการสภา
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566
25 กรกฎาคม 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565
22 มิถุนายน 2566

2


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2566
16 พฤษภาคม 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
16 พฤษภาคม 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565
16 มีนาคม 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
16 มีนาคม 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
16 มีนาคม 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565
16 มีนาคม 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
10 มีนาคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565
10 มีนาคม 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2565
10 มีนาคม 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565
10 มีนาคม 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
14 กุมภาพันธ์ 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565ก.พ. 14, 2566 กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
14 กุมภาพันธ์ 2566

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565ก.พ. 14, 2566 กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
28 ธันวาคม 2565

51


กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ปี2565
6 ตุลาคม 2565

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปี 2565
28 กันยายน 2565

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปี 2564
31 มกราคม 2565

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ครั้งแรก
27 มกราคม 2565

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ครั้งแรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ