*ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต อบต.ลิพัง
8 มกราคม 2562

237


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต อบต.ลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 2561
30 พฤศจิกายน 542

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ