แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานประมาณการรายรับประจำปี พ.ศ.2565
26 เมษายน 2565

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประมาณการรายรับประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
8 เมษายน 2565

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

107


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ