ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง พ.ศ. 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ