มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี พ.ศ.2566
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลผลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 เมษายน 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลผลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 เมษายน 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรม
20 เมษายน 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566
20 เมษายน 2566

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อ 42(1)วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด
7 มีนาคม 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ 42(1)วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อ 42(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม
7 มีนาคม 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ 42(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด
14 กุมภาพันธ์ 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม
14 กุมภาพันธ์ 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อ 42(1)วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วั
1 เมษายน 2565

107


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ 42(1)วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วั ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อ 42(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม
1 เมษายน 2565

139


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ 42(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 เมษายน 2565

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เเเเ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 เมษายน 2564

220


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ