โครงสร้างองค์กร
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือโครงสร้างส่วนราชการ
19 ตุลาคม 2563

0


ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือโครงสร้างส่วนราชการ

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ลิพัง
8 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
30 เมษายน 2563

0


ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เอกสารแนบ
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
7 พฤศจิกายน 2561

0