การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 มีนาคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อ 43 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริม
1 เมษายน 2565

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ 43 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริม
1 เมษายน 2565

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กกกก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบ พ.ศ.2564
30 เมษายน 2564

205


รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ