คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
24 มีนาคม 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มืองานธุรการ
7 มีนาคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มืองานธุรการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือเงินอุดหนุนลิพัง2565
26 เมษายน 2565

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือเงินอุดหนุนลิพัง2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ