ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
22 สิงหาคม 2565

81


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2565

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
19 สิงหาคม 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 สิงหาคม 2565

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สิงหาคม 2565

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
4 สิงหาคม 2565

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2565

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
1 สิงหาคม 2565

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2565

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
21 กรกฎาคม 2565

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ