การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (o28)
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (o29)
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
(ข้อ33)แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy
22 กุมภาพันธ์ 2566

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (ข้อ33)แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
66-คู่มือการบริหารความเสี่ยง
22 กุมภาพันธ์ 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 66-คู่มือการบริหารความเสี่ยง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อ34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 กุมภาพันธ์ 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อ35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 กุมภาพันธ์ 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อ35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน
14 กุมภาพันธ์ 2566

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy
13 กุมภาพันธ์ 2566

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ