นโยบายการบริหาร
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและตอต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและตอต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบาย
13 มิถุนายน 2562

0


นโยบาย

เอกสารแนบ
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
10 มิถุนายน 2562

0


นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7 มีนาคม 2561

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561