รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 เมษายน 2566

53


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 เมษายน 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ