รายงานทางการคลัง
แผนการใช้จ่ายรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
8 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
24 มิถุนายน 2562

0


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561

0


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561

0


 
งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
เอกสารแนบ