สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)
24 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
3 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
14 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566)
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
2 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
8 กันยายน 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
4 สิงหาคม 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566
20 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
13 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
7 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
8 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)
25 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)
18 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
7 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ