ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566
7 พฤศจิกายน 2566

376


📌ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566  พบกับกิจกรรมดังนี้
1. ❤️ กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 7-12 ปี ❤️ 
ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ เขาโต๊ะร่วง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
📮 รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน – วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 
• สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษาฯ อบต.ลิพัง ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามสมาชิกอบต.ในพื้นที่ 
2. 🪷 กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ 🪷
ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ เขาโต๊ะร่วง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
📮 รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน – วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
• สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษาฯ อบต.ลิพัง ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามสมาชิกอบต.ในพื้นที่