ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
24 พฤศจิกายน 2566

571


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้ที่นี่