รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2566
23 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
4 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
9 เมษายน 2564

0


รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
20 พฤศจิกายน 2563

0


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ