*การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
18 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2564
24 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17 มิถุนายน 2564

0


รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
21 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานติดตามประเมิณการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
23 ธันวาคม 2562

0


รายงานติดตามประเมิณการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงประจำปี
25 มิถุนายน 2562

0


การประเมินความเสี่ยงประจำปี

เอกสารแนบ